Zakup mieszkania za granicą a ulga podatkowa

Zakup mieszkania za granicą a ulga podatkowa

Ostatnio coraz częściej otrzymujemy od klientów zapytania, czy jeśli przeznaczą oni środki ze sprzedaży mieszkania na nabycie nieruchomości położonej za granicą to czy będą mogli dzięki temu skorzystać z ulgi podatkowej. Nasze warszawskie biuro nieruchomości postanowiło przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu. Osoby zainteresowane tematem zapraszamy do lektury.

Jakie są warunki skorzystania z ulgi mieszkaniowej?

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli podatnik dokona zbycia lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie, to będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego. Może jednak uniknąć tego obowiązku, jeżeli nie później niż w ciągu trzech lat od końca roku podatkowego, w którym dokonał zbycia nieruchomości, przeznaczy uzyskane w ten sposób środki na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Uzyskanie zwolnienia z zapłaty podatku dochodowego dotyczy więc przede wszystkim sytuacji, gdy podatnik za pieniądze ze sprzedaży nieruchomości nabędzie inne mieszkanie, w którym zamierza następnie zamieszkiwać. Warunek ten nie jest traktowany zbyt rygorystycznie, ponieważ z interpretacji wydanych przez organy skarbowe wynika, że nie utraci on prawa do ulgi podatkowej nawet wówczas jeśli przez jakiś czas będzie takie mieszkanie wynajmował. Dla zachowania ulgi mieszkaniowej nie ma także znaczenia, czy nabywany lokal mieszkalny fizycznie istnieje., czy też ma dopiero powstać. Jeśli zatem w ramach umowy deweloperskiej podatnik zamierza sfinansować zapłatę raty należności wobec dewelopera przeznaczając na to środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania to będzie to w dalszym ciągu uznawane za realizację jego potrzeb mieszkaniowych. Będą za nie uznane również wydatki na zakup działki, na której zamierza on wybudować budynek mieszkalny, a także na wybudowanie domu, na rozbudowę już istniejącego budynku mieszkalnego lub na adaptację budynku niemieszkalnego na cele mieszkaniowe. Dyskusyjne jest, czy celem mieszkaniowym może być spłata kredytu zaciągniętego na zakup uprzednio nabytej nieruchomości. W orzecznictwie dominował do tej pory pogląd przeciwny. W swoich najnowszych orzeczeniach sądy administracyjne zaczęły natomiast przechylać się do stanowiska, że taki wydatek może być uznawany za dokonany na zaspokojenie takich potrzeb podatnika.

Zakup mieszkania za granicą a realizacja własnych potrzeb mieszkaniowych

Przechodząc do zagadnienia, czy można uważać za zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych nabycie mieszkania położonego za granicą, trzeba mieć na uwadze cel dokonania takiej inwestycji. Pomocna może okazać się tutaj interpretacja wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 31 stycznia 2022 r. Wskazano w niej, że istotą uzyskania prawa do zwolnienia podatkowego jest przeznaczenie środków ze zbycia nieruchomości na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, przy czym chodzi tu o potrzeby mieszkaniowe w sensie obiektywnym. Własne cele mieszkaniowe podatnika nie muszą zatem ograniczać się do nabycia jednego lokalu mieszkalnego (nieruchomości), ani nie określił, kiedy i jak długo podatnik powinien w nabytym lokalu mieszkalnym zamieszkiwać.

Zdaniem organu skarbowego skoro życie podatniczki jest podzielone miedzy Polską a Portugalią to nie ma przeszkód, żeby uznać zakup lokalu mieszkalnego w Portugalii za dokonany w celu realizacji jej własnych potrzeb mieszkaniowych.

Z interpretacji organu skarbowego wynika zatem, że można skorzystać z ulgi podatkowej, w sytuacji gdy lokal mieszkalny jest położony za granicą. Podatnik musi być jednak w stanie wykazać, że jego centrum życiowe znajduje lub przynajmniej współznajduje się w miejscu, w którym jest on położony.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie