...

Czy można wynająć mieszkanie odebrane od dewelopera przed przeniesieniem własności?

Czy można wynająć mieszkanie odebrane od dewelopera przed przeniesieniem własności?

Pomiędzy odbiorem mieszkania od dewelopera a podpisaniem aktu notarialnego, na podstawie którego dochodzi do przeniesienia własności upływa zazwyczaj kilka tygodni lub miesięcy. Zdarza się, że nabywca chciałby w tym czasie oferować taką nieruchomość na wynajem. Czy jest to prawnie dopuszczalne skoro nie jest on jeszcze formalnie właścicielem? O tym w dzisiejszym wpisie blogowym.

Możliwość wynajęcia mieszkania przez osobę nie będącą jego właścicielem

Mieszkania są najczęściej wynajmowane przez swoich właścicieli. Niemniej przepisy Kodeksu Cywilnego dopuszczają sytuacje, w której wynajmującym może być także ktoś inny niż właściciel. Najczęściej będzie to najemca, dzierżawca, użytkownik lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Sprawa ta była już omawiana w jednym z naszych poprzednich wpisów blogowych. Osoby zainteresowane tym tematem zapraszamy do zapoznania się z artykułem dostępnym tutaj: https://www.biurocosmopolitan.pl/czy-wynajmujacy-mieszkanie-musi-byc-jego-wlascicielem/

Także według orzecznictwa do wynajęcia mieszkania nie jest niezbędne legitymowanie się tytułem własności. Wynajmującemu powinno natomiast przysługiwać prawo i faktyczna możliwość oddania rzeczy do używania (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2014 r., III CSK 156/13).

Czy osoba, która odebrała mieszkanie od dewelopera może je wynająć?

Do wynajęcia mieszkania nie jest konieczne legitymowanie się tytułem własności. Wymagane jest natomiast posiadanie tytułu prawnego i faktycznej możliwości oddania go do używania.

Poprzez przekazanie lokalu przez dewelopera nabywca zyskuje faktyczne władztwo nad rzeczą. Tym samym ma możliwość jej używania. Istotne jest zatem określenie co należy rozumieć pod pojęciem „tytułu prawnego do lokalu”. Pojęcie to nie doczekało się jeszcze ustawowej definicji. Należy zatem posiłkować się wytycznymi wypracowanymi przez doktrynę i orzecznictwo. Najczęściej tytuł prawny definiuje się jako – oświadczenie woli osoby, której przysługuje tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, orzeczenie sądu albo decyzja właściwego organu, z którego wynika uprawnienie do korzystania z mieszkania.

Poprzez wydanie lokalu mieszkalnego przez dewelopera spełnione zostają wszystkie przedmiotowo istotne elementy umowy najmu. Chyba że co innego będzie wynikało z umowy deweloperskiej albo oświadczenia dewelopera. Tym samym mimo, że nabywca nie stał się jeszcze właścicielem mieszkania to ma możliwość jego wynajęcia.

Opracowanie:
COSMOPOLITAN – Agencja nieruchomości z Warszawy

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie