...

Podatek od garażu – przełomowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Podatek od garażu – przełomowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Osoby będące właścicielami miejsc postojowych w budynkach wielorodzinnych przez całe laty przecierały oczy ze zdziwienia kiedy odbierały decyzję określającą wysokość podatku od nieruchomości. Nie mogły uwierzyć, że za miejsce postojowe muszą zapłacić większą kwotę podatku, niż za warte wielokrotnie więcej mieszkanie. Teraz sytuacja ta ma ulec zmianie. Osoby zainteresowane tym tematem zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wpisem blogowym naszego warszawskiego biura nieruchomości.

Podatek od garażu – aktualny stan prawny

Przez całe lata sposób ustalania podatku od nieruchomości różnił się w zależności od tego, czy przedmiotem opodatkowania był dom jednorodzinny, dom w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej, mieszkanie z miejscem postojowym, które zostało wpisane w jednej księdze wieczystej razem z lokalem, czy też w dwóch odrębnych księgach. W trzech pierwszych przypadkach miejsce postojowe uznawane było za część przynależną domu jednorodzinnego, domu w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej oraz mieszkania. W konsekwencji były one opodatkowane taką samą stawką podatku jak cała nieruchomość. W ostatnim przypadku miejsce postojowe uznawane było  natomiast za udział w innej nieruchomości, w dodatku o charakterze niemieszkalnym. Osoby, których miejsca postojowe były ujęte w innej księdze wieczystej były zatem traktowane jako właściciele nieruchomości mieszkalnej i współwłaściciele nieruchomości niemieszkalnej. Pierwszy rodzaj nieruchomości może być natomiast opodatkowany maksymalnie według stawki 1 zł za metr kwadratowy mieszkania w stosunku rocznym a drugi wg stawki 9,71 zł za metr kwadratowy. W praktyce oznaczało to, że stawka podatku od nieruchomości za położone w Warszawie mieszkanie o powierzchni 75 m2 mogła wynieść 75 zł rocznie a stawka podatku od nieruchomości za miejsce postojowe o powierzchni 12,5 m2 aż 121,37 zł. Rozróżnienie sytuacji prawnej osób, których miejsce postojowe zostało uwzględnione w księdze garażowej, a nie w księdze wieczystej mieszkania, domu jednorodzinnego lub domu w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej nie miało żadnego racjonalnego uzasadnienia. Mimo to zarówno Ministerstwo Finansów, jak i Naczelny Sąd Administracyjny konsekwentnie podtrzymywali takie stanowisko.

Podatek od garażu – co ma się zmienić

Sytuacja ulegnie zmianie wskutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2023 r. (sygn. akt SK 23/19), w którym zostało wyrażone stanowisko, że interpretacja różnicująca stawki podatku od nieruchomości w zależności od tego, czy garaż przynależy do mieszkania, czy jest wyodrębniony (ma oddzielną księgę wieczystą), jest niekonstytucyjna. Z punktu widzenia Trybunału istotna jest zatem funkcja jaką pełni nieruchomość, a nie to czy formalnie znajduje się w jednej księdze wieczystej razem z nieruchomością mieszkalną, czy też jest ujęte w innej księdze.  Gorsza wiadomość dla właścicieli nieruchomości jest taka, że Trybunał odroczył wejście w życie swojego orzeczenia do dnia 1 stycznia 2025 r. Do tego czasu właściciele miejsc postojowych, które nie zostały uwzględnione w jednej księdze wieczystej będą musieli w dalszym ciągu płacić podatek według wyższej stawki. Takie rozstrzygnięcie oznacza także, że nie będą oni mogli wystąpić o zwrot zapłaconego podatku od nieruchomości w poprzednich latach kalendarzowych.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie