...

Podatek od garażu – przełomowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Podatek od garażu – przełomowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Właściciele miejsc postojowych w budynkach wielorodzinnych przez  laty przecierali oczy ze zdziwienia kiedy odbierały decyzję określającą wysokość podatku od nieruchomości. Nie moli oni uwierzyć, że za miejsce postojowe muszą zapłacić wyższy podatek, niż za mieszkanie. Teraz sytuacja ma ulec zmianie. Osoby zainteresowane  tematem zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wpisem blogowym naszego warszawskiego biura nieruchomości.

Podatek od garażu – aktualny stan prawny

Przez całe lata uznawano, że jeśli miejsce postojowe widnieje w tej same księdze wieczystej co nieruchomość mieszkalna to do niej przynależy. W konsekwencji było ono opodatkowane taką samą stawką podatku. Jeśli widniało w innej księdze wieczystej to uznawane było za udział w nieruchomości niemieszkalnej.

Maksymalna wysokość podatku od nieruchomości mieszkalnych to 1 zł za metr kwadratowy w stosunku rocznym. W przypadku nieruchomości niemieszkalnych może to by nawet 9,71 zł za metr kwadratowy. Wysokość podatku od nieruchomości za mieszkanie o powierzchni 75 m2 mogła zatem wynieść maksymalnie 75 zł. Z kolei wysokość podatku za miejsce postojowe o powierzchni 12,5 m2 mogła wynieść aż 121,37 zł! Takie rozróżnienie nie miało racjonalnego uzasadnienia. Mimo to Ministerstwo Finansów oraz Naczelny Sąd Administracyjny konsekwentnie zajmowały takie właśnie stanowisko.

Podatek od garażu – co ma się zmienić

Sytuacja ma ulec zmianie wskutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2023 r. (sygn. akt SK 23/19). Wyrażone w nim zostało stanowisko, że zróżnicowanie stawek podatku od nieruchomości w zależności od tego, czy garaż ma tę samą, czy odrębną księgę wieczystą jak mieszkanie jest niezgodna z Konstytucją. Istotna jest natomiast funkcja jaką pełni nieruchomość.

Niestety dla podatników, Trybunał odroczył wejście w życie swojego orzeczenia do dnia 1 stycznia 2025 r. Do tego czasu właściciele miejsc postojowych, które nie widnieją  w tej samej księdze wieczystej razem z lokalem, będą musieli płacić podatek według stawki dla nieruchomości niemieszkalnych. Nie będą oni mogli również wystąpić o zwrot podatku od nieruchomości zapłaconego w poprzednich latach kalendarzowych.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie