Podatek od zakupu mieszkania – kto go płaci?

Podatek od zakupu mieszkania – kto go płaci?

Zakup mieszkania, tak jak każdej nieruchomości, wymaga zachowania formy aktu notarialnego. W przeciwnym przypadku umowa kupna-sprzedaży jest nieważna. Taka czynność nie jest rzecz jasna poza sferą zainteresowań fiskusa, a więc niesie ze sobą określone skutki podatkowe. Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć czegoś więcej na ten temat, zapraszamy do zapoznania się z naszym dzisiejszym wpisem blogowym.

Kto płaci podatek od zakupu mieszkania?

Odpowiedz a kto pytanie zależy od tego jakim podatkiem opodatkowana jest sprzedaż nieruchomości. Jeśli sprzedający jest przedsiębiorca będącym jednocześnie czynnym podatnikiem podatku VAT i dokonuje tej transakcji w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej to będzie ona podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. Obowiązek jego zapłaty spoczywa na sprzedającym. Jeśli natomiast sprzedaż mieszkania jest dokonywana między osobami fizycznymi, poza prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą, to podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Co niezwykle istotne, ta sama transakcja nie może być jednocześnie opodatkowana podatkiem VAT i podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Jaka jest stawka podatku VAT od sprzedaży mieszkania?

Stawka podatku VAT może wynosić 8% lub 23%. Preferencyjna stawka ma zastosowanie do sprzedaży nieruchomości zaliczanych do tzw. budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Wynosi ona wówczas 8%. Co kryje się pod pojęciem budownictwa społecznego? Podatek VAT został zharmonizowany w ramach Unii Europejskiej, zatem pojęcie to jest wytworzem prawa unijnego, które dopuszcza jego zdefiniowanie na gruncie prawa krajowego. Według prawa polskiego kategoria ta obejmuje mieszkania o powierzchni nieprzekraczającej 150 m2 oraz domy o powierzchni nieprzekraczającej 300m2. W przypadku pozostałych mieszkań i domów stawka podatku VAT wynosi 23%.

Jaka jest stawka podatku PCC od zakupu mieszkania?

Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od czynności cywilnoprawnych wynosi 2%. Wartość zobowiązania podatkowego, która pozwala na obliczenie wysokości podatku podlegającego odprowadzeniu do urzędu skarbowego, ustalana jest od wartości nieruchomości. W praktyce jest to najczęściej cena wskazana w akcie notarialnym. Trzeba mieć na uwadze, że jeśli strony transakcji chciałyby tę wartość zaniżyć to urząd skarbowy może dokonać jej oszacowania. Może to wiązać się dla kupującego z koniecznością zapłacenia pozostałej różnicy ceny wraz z ustawowymi odsetkami. Warto mieć na uwadze, że kontrola skarbowa może zostać przeprowadzona nawet w ciagu 5 lat od daty dokonania transakcji. Kwota podatku wraz z naliczonymi odsetkami może zatem okazać się całkiem spora. W szczególnych rażących przypadkach zaniżenie ceny sprzedaży może nawet się wiązać dla kupującego z dalej idącymi konsekwencjami, w tym z wszczęciem postępowania karnoskarbowego. Dlatego nawet jeśli strony rzeczywiście dokonują transakcji w cenie daleko odbiegającej od rynkowej to warto jest odprowadzić podatek od rzeczywistej wartości nieruchomości.

Jak opłacany jest podatek od zakupu mieszkania?

Podatek VAT od sprzedaży mieszkania jest opłacany przez przedsiębiorcę, który w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej dokonuje takiej transakcji. Z kolei podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez notariusza przy podpisywaniu aktu notarialnego a następnie przekazywany przez niego do urzędu skarbowego. Podatek VAT zawarty jest więc najczęściej w cenie mieszkania, a tzw. podatek PCC jest pobierany przez notariusza dodatkowo, ponad ustaloną przez strony  wartość nieruchomości.

Opracowanie:
Biuro nieruchomości Warszawa

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie