...

Podatek od zakupu mieszkania – kto go płaci?

Podatek od zakupu mieszkania – kto go płaci?

Zakup mieszkania, tak jak każdej innej nieruchomości, wymaga formy aktu notarialnego. W przeciwnym przypadku umowa kupna-sprzedaży będzie nieważna. Taka czynność nie jest poza sferą zainteresowań fiskusa, a więc niesie ze sobą określone skutki podatkowe. Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat, to zapraszamy do zapoznania się z naszym wpisem blogowym.

Kto płaci podatek od zakupu mieszkania?

Jeśli sprzedający jest przedsiębiorca będącym  czynnym podatnikiem podatku VAT i dokonuje transakcji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej to  podlega ona opodatkowaniu podatkiem VAT. Obowiązek jego zapłaty spoczywa na sprzedającym. Jeśli sprzedaż ma miejsce między osobami fizycznymi, i odbywa się poza prowadzoną działalnością gospodarczą, to podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Ta sama transakcja nie może być jednocześnie opodatkowana podatkiem VAT i podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Jaka jest stawka VAT od sprzedaży mieszkania?

Stawka podatku VAT może wynosić 8% lub 23%. Preferencyjna stawka ma zastosowanie do sprzedaży nieruchomości zaliczanych do tzw. budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Wynosi ona wówczas 8%. Co kryje się pod pojęciem budownictwa społecznego? Podatek VAT został zharmonizowany w ramach Unii Europejskiej, zatem pojęcie to jest wytworzem prawa unijnego, które dopuszcza jego zdefiniowanie na gruncie prawa krajowego. Według prawa polskiego kategoria ta obejmuje mieszkania o powierzchni nieprzekraczającej 150 m2 oraz domy o powierzchni nieprzekraczającej 300m2. W przypadku pozostałych mieszkań i domów stawka podatku VAT wynosi 23%.

Jaka jest stawka PCC od zakupu mieszkania?

Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od czynności cywilnoprawnych wynosi 2%. Wartość zobowiązania podatkowego, która pozwala na obliczenie podatku zależy od wartości nieruchomości. Niezależnie od tego co zostanie wpisane w akcie notarialnym urząd skarbowy może dokonać jej oszacowania. Może to wiązać się z koniecznością dopłacenia podatku wraz z ustawowymi odsetkami. Kontrola skarbowa może nastąpić nawet w okresie 5 lat. Dlatego dokonując transakcji zakupu nieruchomości warto odprowadzić podatek od rzeczywistej jej wartości.

W jaki sposób opłacany jest podatek od zakupu mieszkania?

Podatek VAT od sprzedaży mieszkania uiszcza przedsiębiorca, który dokonuje transakcji w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Z kolei podatek od czynności cywilnoprawnych pobiera notariusz i następnie przekazuje go do urzędu skarbowego.

Opracowanie:
Biuro nieruchomości Warszawa

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie