...

Taksa notarialna – czym jest i jaka jest jej wysokość

Taksa notarialna – czym jest i jaka jest jej wysokość

Taksa notarialna to nic innego jak wynagrodzenie notariusza za dokonanie określonej czynności. Maksymalna wysokość taksy, jaką może zainkasować od nas notariusz, jest określona przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2018 poz. 272).

Rozporządzenie określa maksymalną stawkę taksy. Możną się więc umówić się z notariuszem na niższą taksę, ale niedopuszczalne jest ustalenie wyższego wynagrodzenia.

Jakie są maksymalne stawki taksy notarialnej

Maksymalna wysokość taksy notarialnej, która została określona w § 3 rozporządzenia, nie może przekroczyć:

  • 100 zł – jeżeli wartość czynności nie przekracza 3000 zł,
  • 100 zł + 3% nadwyżki powyżej 3000 zł – jeżeli wartość czynności jest wyższa

niż 3000 zł, ale nie przekracza 10 000 zł,

  • 310 zł + 2% nadwyżki powyżej 10 000 zł – jeżeli wartość czynności jest wyższa

niż 10 000 zł, ale nie przekracza 30 000 zł,

  • 710 zł + 1% nadwyżki powyżej 30 000 zł – jeżeli wartość czynności jest wyższa

niż 30 000 zł, ale nie przekracza 60 000 zł,

  • 1010 zł + 0,4% nadwyżki powyżej 60 000 zł – jeżeli wartość czynności jest wyższa

niż 60 000 zł, ale nie przekracza 1 000 000 zł,

  • 4770 zł + 0,2% nadwyżki powyżej 1 000 000 zł – jeżeli wartość czynności jest wyższa

niż 1 000 000 zł, ale nie przekracza 2 000 000 zł,

  • 6770 zł + 0,25% nadwyżki ponad 2 000 000 zł – jeżeli wartość czynności jest wyższa

niż 2 000 000 zł.

Za większość czynności notarialnych, których przedmiotem jest nieruchomość, maksymalna taksa notarialna nie może przekraczać połowy stawki określonej powyżej. Dotyczy to m.in. umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego, umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę budowlaną, umowy darowizny, umowy przedwstępnej, umowy deweloperskiej oraz umowy sprzedaży poprzedzonej umową zobowiązującą.

Maksymalna wysokość taksy notarialnej, bez względu na wartość czynności, nie może przekroczyć 10 000 zł a jeśli czynność dokonywana jest między osobami należącymi do I grupy podatkowej 7 500 zł. Osobami zaliczonymi do I grupa podatkowej są małżonek, zstępni, wstępni, rodzeństwo, pasierb, ojczym, macocha, teściowie, zięć, synowa.

Jeśli przedmiotem aktu notarialnego jest więcej niż jedna czynność można pobrać tylko jedną taksę. W takim przypadku jej stawka obliczana jest od wartości czynności o wyższej wartości. Dotyczy to chociażby umowy zamiany, gdzie maksymalną wysokość taksy obliczana jest od ceny droższej z zamienianych nieruchomości.

Od czego zależy wysokość taksy notarialnej

Wysokość umówionego z notariuszem wynagrodzenia zależy najczęściej od charakteru czynności prawnej, ilości oraz rodzaju dokumentów jakie należy przeanalizować i związanego z tym nakładu pracy. Biura nieruchomości współpracują najczęściej na stałe z notariuszami przez co mają już wynegocjowane upusty dla klientów.

Kiedy taksa notarialna może przewyższyć stawkę maksymalną

W przypadku gdy czynność notarialna odbywa się poza kancelarią notariusz może do taksy doliczyć dodatkowo po  50 zł za każdą godzinę, jeżeli czynność jest wykonywana w porze dziennej, w ciągu, czyli od godz. 8 do godz. 20, lub po 100 zł za godzinę, jeżeli czynność jest wykonywana w porze nocnej i w dniach ustawowo wolnych od pracy. Ilość godzin pracy notariusza oblicza się od momentu opuszczenia kancelarii, aż do chwili powrotu.

Zapłata taksy notarialnej w razie rezygnacji z czynności

Jeżeli klient zleci notariuszowi sporządzenie aktu a następnie się z niego wycofa notariusz może  obciążyć go taksą  w wysokości ¼ stawki maksymalnej.

Jakie jeszcze opłaty należy uiścić

Taksa notarialna nie jest jedyną opłatą jaką pobiera notariusz. Jeżeli przedmiotem czynności jest sprzedaż nieruchomości to oprócz taksy notariusz pobiera jeszcze podatek od czynności cywilnoprawnych oraz opłatę sądową za wpis do  księgi wieczystej a jeśli księga wieczysta nie została jeszcze założona to pobiera jeszcze opłatę sądową za jej założenie.

Opracowanie:
Pośrednik nieruchomości – Warszawa Wola

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie