...

Zakup działki budowlanej – na co zwrócić uwagę?

Zakup działki budowlanej – na co zwrócić uwagę?

Rozpoczynamy cykl wpisów blogowych, które mogą posłużyć jako informacja dla osób zamierzających nabyć działkę pod budowę domu jednorodzinnego. Dziś omówimy czynniki jakie należy brać pod uwagę podejmując decyzję o zakupie takiej nieruchomości. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wpisem blogowym.

Poszukiwanie działki pod budowę domu jednorodzinnego – od czego zacząć?

Zanim rozpoczniemy poszukiwanie działki pod budowę domu jednorodzinnego należy zastanowić się nad kilkoma kwestiami:

  • jakim budżetem dysponujemy,
  • jak dużego domu potrzebujemy,
  • w jakiej odległości powinny się znajdować obiekty infrastruktury społecznej.

Właściwe oszacowanie budżetu zapobiegnie sytuacji, gdy z powodu wyczerpania środków finansowych będziemy musieli przerwać prowadzoną inwestycję, albo opóźnić jej zakończenie o wiele długich lat. Przed rozpoczęciem poszukiwań należy zatem sprawdzić naszą zdolność kredytową i dokonać wyceny kosztów planowej inwestycji przez rzeczoznawcę z zakresu robót budowanych.

Nasze potrzeby życiowe mogą się zmieniać. Miejmy zatem na uwadze nie tylko aktualną sytuację, ale także horyzont najbliższych kilku lat. Inna lokalizacja będzie miała znacznie dla osób, które planują mieć dzieci – dla nich istotne może się okazać bliskie położenie placówek edukacyjnych, a inna dla osób starszych – dla nich ważniejsze będzie umiejscowienie aptek i zakładów opieki zdrowotnych.

Po rozważeniu jakimi środkami dysponujemy oraz po dokonaniu analizy naszych potrzeb możemy rozpocząć poszukiwania. Możemy uczynić to na własną rękę albo korzystając z pomocy pośredników. Warszawskie Biuro Nieruchomości Cosmopolitan zdecydowanie rekomenduje to drugie rozwiązanie. Argumenty za współpracą z agencją nieruchomości zostały przedstawione w dalszej części wpisu blogowego.

Zakup działki budowlanej – w czym może pomóc pośrednik?

Współpraca z naszym warszawskim biurem nieruchomości to oszczędność czasu. W ten sposób unikniemy wertowania setek ogłoszeń jakie znajdują się na portalach. Po wysłuchaniu naszych preferencji poszukiwaniem zajmie się pośrednik nieruchomości, który przedstawi nam na koniec interesującą nas ofertę. Współpraca z agencją nieruchomości daje możliwość zapoznania się z większą ofertą działek budowlanych. Szanujące się agencje nieruchomości posiadają dostęp do wewnątrz agencyjnego sytemu wymiany ofert MLS. Znajdują się w nim oferty widoczne tylko w bazach danych biur nieruchomości.

Doświadczony pośrednik nieruchomości dysponuje wiedzą, dzięki której będzie w stanie podpowiedzieć nam to co może okazać się dla nas najkorzystniejsze. Będzie mógł w naszym imieniu sprawdzić stan faktyczny i prawny nieruchomości. Po dokonaniu wyboru nieruchomości, pomoże nam w negocjacjach, a także zajmie się zgromadzeniem dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia transakcji.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie działki?

Poszukując działki pod budowę domu jednorodzinnego należy zwrócić uwagę na kilka elementów:

Status prawny nieruchomości

Powinniśmy sprawdzić, czy nie istnieją przeszkody prawne do wybudowania na nieruchomosci domu jednorodzinnego. Czy ma ona status działki budowlanej, a jeśli nie, to czy nie zachodzą przeszkody dla jej przekształcenia? Jeśli nieruchomość ma status działki rolnej, to czy nie istnieją przeszkody do wyłączenie spod produkcji rolnej, a także czy wiąże sile to z jakimiś  opłatami? Czy działka jest objęta planem miejscowym, który umożliwia wybudowanie budynku jaki sobie wymarzyliśmy. W razie nieuchwalenia prawa miejscowego powinniśmy dowiedzieć się czy zabudowa znajdująca się na nieruchomościach sąsiednich nie stoi na przeszkodzie dla uzyskania decyzji o warunkach zabudowy jakie są dla nas interesujące.

Wielkość i kształt działki

Warto dokonać wyboru nieruchomości, której wielkość umożliwi nam wybudowanie budynku, jaki sobie wymarzyliśmy. Zanim przystąpimy do poszukiwania działki powinniśmy  więc dokonać wyboru odpowiedniego projektu. Umożliwi nam to nie tylko wybudowanie domu jednorodzinnego, który będzie zgodny z naszymi potrzebami, ale także umożliwi urządzenie przestrzeni dookoła budynku.

Ukształtowanie terenu

Najlepiej, żeby działka miała płaską powierzchnię. W innym przypadku będziemy musieli bądź zdecydować się na projekt dla parceli, której powierzchnia jest pofalowana, bądź liczyć się z koniecznością poniesienia dodatkowych nakładów na jej wyrównanie.

Uzbrojenie

Najlepiej, żeby do interesującej nas nieruchomości były doprowadzone media, takie jak instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacyjna, przyłącze energetyczne i przyłącze gazowe. Zapobiegnie to uciążliwościom, jakie wiążą się ze sporządzaniem projektów przyłączy, uzyskiwaniem zezwoleń na ich wybudowanie oraz ponoszeniem kosztów ich budowy. Jeśli działka nie jest uzbrojona, to warto chociaż żeby znajdowała się w takiej okolicy, gdzie możliwe jest doprowadzenie mediów. Jeśli nie ma takiej możliwości warto dowiedzieć się, czy w dającej się przewidzieć przyszłości gmina zaplanowała budowę sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

Zadrzewienie

Zbyt duża liczba nasadzeń może utrudnić zagospodarowanie działki. Wycinka większych drzew może bowiem wymagać zezwolenia. Samowolne działanie może wiązać się z koniecznością poniesienia odpowiedzialności finansowej. Z kolei jeśli chcemy, żeby nasza parcela obfitowała w bujną i wysoką roślinność to brak nasadzeń będzie wiązał się z koniecznością poniesienia wydatków na jej zadrzewienie.

Sąsiedztwo

Planując zakup działki warto rozeznać się, czy w okolicy nie ma uciążliwych obiektów, takich jak fabryki, warsztaty, drogi szybkiego ruchu, albo takich obiektów, których dalsze sąsiedztwo stanowi zaletę, ale bliskie już niekoniecznie. Należą do nich sklepy wielkopowierzchniowe, szkoły, przedszkola oraz place zabaw. Warto dowiedzieć się nie tylko co znajduje się w okolicy, ale również co może powstać w przyszłości.

Minimalna powierzchnia działki pod budowę domu

Przepisy nie regulują jaka jest minimalna powierzchnia działki pod budowę domu jednorodzinnego. Określają natomiast jaka powinna być odległość od granicy sąsiada. Co do zasady budynek nie może zostać posadowiony bliżej niż 4 metry od granicy. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jeśli został uchwały dla danej okolicy, może jednak dopuszczać mniejszą odległość. Czasami może się okazać, że będziemy musieli wybudować dom w dalszej odległości od granicy. Sytuacja taka może mieć miejsce, jeśli w pobliżu naszej parceli będą znajdowały się obiekty zbudowane z materiałów, które nie spełniają norm przeciwpożarowych. Przed zakupem nieruchomosci warto skonsultować takie kwestie z pośrednikiem nieruchomości oraz z architektem.

Rodzaj gruntu na działce

To według jakiego projektu wybudujemy nasz dom jednorodzinny może być zdeterminowane rodzajem gleby. Jeśli nie będzie ona odpowiednia to może okazać się, że będzie to budynek o innej konstrukcji, niż pierwotnie założyliśmy. Częściej możemy mieć do czynienia z sytuacją, że konieczne okaże się poniesienie dodatkowych wydatków na zbudowanie odpowiednich fundamentów. Żeby ustalić jaki jest rodzaj podłoża warto zapytać właściciela czy posiada ekspertyzę geotechniczną, a jeśli ją nie dysponuje poprosić o jej sporządzenie.

Historia działki

Warto zainteresować się co znajdowało się na działce w przeszłości. Jeśli była ona kiedyś zabudowana, w szczególnością budynkami o charakterze przemysłowym lub wykorzystywanymi do produkcji rolnej, to być może wiązać się to z koniecznością poniesienia przez nas wydatków na usunięcie pozostałości starych budowli. Jeśli znajdowały się na niej obiekty uciążliwie dla środowiska to być może trzeba będzie  jeszcze ponieść nakłady na rekultywację terenu.

Dostęp do drogi publicznej

Warunkiem uzyskania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy jest posiadanie przez nieruchomość dostępu do drogi publicznej. Może ona przylegać do niej bezpośrednio lub poprzez drogę wewnętrzną, którą stanowi inna nieruchomość. Jeśli działka nie ma dostępu do drogi publicznej, to warto jest uzależnić jej nabycie od jego uzyskania. To w jaki sposób można uzyskać dostęp do drogi publicznej będzie tematem z jednego z naszych kolejnych wpisów blogowych.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie